SP Bloemendaal stopt Biowapens in Lucht - Zorg - Voedsel - Landsbestuur / Herstel Individuele Rechtspositie na WO3 / Vredesplan Politie - Defensie - Werk - NOS - RTL

 

www.spacecourtplanet.com


Veel Overlevingsdrang nodig onder Volk

NL volk is:

 • Juridisch Lui   en gewetensloos  egocentrisch  in relatie tot Slachtoffers.
  • In Amerika zijn Burgers bereid tot het doorploeteren van Zwaar Juridisch werk , ten gunste van Slachtoffer.... en ten nadele van Overheidl. 
  • USA is dus minder Asociaal.
  • Geldt ook voor andere landen in Azie  - Rusland .
  • Commonwealth is te veel  Buckinghampalaxe = te vaag inzake Slachtofferrecht.

 • Onverschillig in Zelfmoord
  • Zelfdoding is OOK de Rijksoverheid - Parlement - Partij - Bedrijf +  de vrijheid geven een mensenlichaam te folteren / doden met Biowapens in Rechtenloosheid.
  • Jonge generatie dwingen in Evolutie van Zelfdoding te verblijven & groeien.

 • Gedwongen tot Noodzakelijk gedrag van Elk Individu op NL grondgebied
  • Landsbestuur Koninkrijk NL voert stiekem  Biowapen / Water / Voedsel moordaanslagen uit op NL grond. 
  • Elk mens moet dit probleem erkennen, om Persoonlijk te kunnen overleven.
  • Elk mens wordt binnen 10 - 20 haar .... zeer ernstig ziek door Chemtrails / Biowapen aanslagen in de lucht en op land;   in de Medische Industrie.

Elk Persoon is zelf in Evolutie   en moet dit proces zelf onderhouden.

Je hebt recht op Zelfdoding, 

Je hebt niet het recht om medemens te dwingen te leven in Moord. 


Herstel Individuele Rechtspositie ... start bij Corruptie Waarheid  rond MinBZK - Justitie- Hogeraad - Bloemendaal - Internationaal Strafhof. 

Ook als je hierin geen zin hebt;

 • Biowapen aanvallen op burgers worden geregeld op het DARKWEB in Corruptie

 • Biowapens hebben vele verschijningsvormen : Chemtrails / Landbouwgift / Medicijnen / Voedsel / Fashion / Computers / Industrie .... en Medemens.
Individueel Recht start bij Win alle Rechtszaken procedure , die EU / VN corruptie stopt op NL grondgebied   = Vredesplan Spacecourtplanet Realiteit 

 • Hogeraad / Rechtspraak in alle Afdelingen foltert / doodt personen door HUN Jutridisch dossier weg te gooien.
  • Weigeren de Wet op Rechtelijke Organisatie uit te voeren en Elk Individu toegang tot Rechtbank te geven,  ten nadele van Landsbestuur Koninkrijk NL.
   • Personeel binnen Rechtbanken wil ZELF gedood worden met Biowapens +. 

 • Ministeries BZK & Justitie zittten vol met Ambtenaren in Zelfmoord -modus.
  • Zij zijn dermate Barbaars & Primitief  Laag ontwikkeld  ... dat zij weigeren Hun Persoonlijkheid te veranderen voor Overleven van Eigen Lichaam.
  • Psychopaten aan de Macht willen sterven als Martelaar. In Sadisme voor Slachtoffer. 

 • Slachtoffers leven in Gedwongen Evolutie voor Evolutie
  • Burgers worden gedwongen Hun Persoonlijke Gewetensloosheid en Hoempa-pa-gedrag te erkennen / te stoppen.... als zij niet binnen 10 - 20 jaar in een rolstoel willen zitten.
  • Individuen moeten erkennen 'dat zij door hun Luiheid een Achterstand hebben in Evolutie van Recht... op het Buitenland.   VN landen maken misbruik van DARKWEB Hogeraad / ICC - Rijksoverheid - Gemeente - Provincie - Bedrijf + corruptie 

Win alle Rechtszaken procedure = gratis beschikbaar model voor het stoppen van alle hel

Je kan niet parasiteren op medemens 'die al het Juridische werk wel zal uitvoeren voor Overleven':
 • Je Eigen Lichaam wordt aangevallen met Biowapens / Rechtenloosheid.
 • Hier geldt een Individuele Juridische procedure,  waarmee Corruptie Rechters gedwongen zijn... hun corruptie / genocide aanslagen te erkennen.
 • Slachtoffer moet het Juridische werk van Advocaat en het Politieke werk van Partij uitvoeren; plus..., die rottende Rechters dwingen WO3 te stoppen.
 • Slachtoffer moet Rechtbanken = Gemeente besturen - Landsbesturen - Bedrijfsbesturen + opschonen.... 'ook als Slachtoffer hierin geen zin heeft'. 


Je leest deze procedure op SAMSEM - de vervanger van de VN - en op Spacecourtplanet.

Desiree Stokkel  - ik, dus -  is gedwongen een ICCrechtszaak te starten door MinBZK / Justitie / Bloemendaal... als zij en haar kinderen ... niet vermoord willen worden voor LOL politici en Ambtenaren.

Terechtgekomen in  Internationale Moordpoging, bewijst Stokkel de Grote Corruptie.
Vanaf Mei 2007 tot heden. 

Dit DARKWEB moet worden gestopt, voor het stoppen van Chemtrails en EU / VN biowapenaanslagen op NL volk. 

Voor het stoppen van Moordende Ziekenhuizen / Jeugdzorg / Gehandicaptenzorg / Ouderenzorg / Bedrijven / Lobby. 

Onderschat de Moordende Lobby niet;  SER & VNONCW hebben alle Besturen ingelijfd voor Uitvoer Stiekem Biowapen aanvallen .... voor bouw van Grafeen - AI - Slavernij  - Genocide Economie. 

Politie - Defensie - Veiligheidswereld - Onderwijs - Bedrijven werken volop mee aan het ziek maken / doden van Burgers.  En bewijzen niet 'dat zij dit proces willen stoppen'.  
https://x.com/realstewpeters/status/1800278726531285086
 
Pepsi Cola 
= biowapen met Hydrogel Nano Bots erin
 
Deze Bots groeien in je lichaam en doden je. 
 
 


VU-universiteit vergiftigt volk doelgercht.Hydrogel draadjes worden in Voedsel gestops als zijnde 'Vezels'. 

Mensen genezen doe je bij de WUR,  niet bij  Plastic fabrikant. 

Dickschoof / Wilders = Biowapen moordenaars parlement.
Veel banden met Producenten van NANO wereld  / Defensie.

Stiekeme aanslagen per Voedsel. 


 
VN organisatie ITU regelt dat mensen per Satelliet worden ge-DNA-edit / Gedood.  
Reacties

Populaire posts van deze blog

SP-bloemendaal - AIVD - bouwt RepubliekNL Kabinet / Parlement - Studenten - Universiteiten - Bedrijf - Gezondheid - Intergalaxy - Defensie - Samsem - Recht

Biowapen Moordaanslag Groot-Rijnmond met 1157 doden = verzwegen door Rijksoverheid - Gemeente - Defensie - Politie - Tweedekamer - NOS - NRC -KPN